Регламент 2012
 
 
Член 1
В конкурса “Прованс” за млади български поети могат да участват единствено
и само ученици от българските гимназии. В него не могат да участват ученици
от френски произход или такива, които са живели във Франция или във франкофонска държава повече от месец.
 
Член 2
Всеки участник трябва да изпрати 1 поема на френски език, по възможност напечатана, с дължина не повече от 1 страница, заедно със следните данни: - фамилия - презиме - рождена дата - адрес както и класа и името на училището си, на следния електронен адрес: provencebulgarie@gmail.com
Ако участникът няма свободен достъп до Интернет или не използва такъв, може да изпрати поемата си по пощата на адрес:
Association PROVENCE BULGARIE
14 Avenue Marcel Pagnol 13880 Velaux FRANCE
 
Член 3
Поемите трябва да бъдат изпратени най-късно до 27 февруари 2012 г.
 
Член 4
Журито, в което ще участват видни личности от литературните среди в региона на Прованс, както и представители на асоциация “Прованс България”, ще се произнесе в срок до два месеца от гореспоменатата крайна дата и ще определи петима финалисти.
Решенията на журито са окончателни. За връчването на наградите във Френския институт в България, петимата финалисти ще трябва да подготвят и изнесат устни експозета, на базата на които ще бъде оценено устното им изразяване и представителите на “Прованс България” ще определят окончателния ред за награждаването им.
Голямата награда е самолетен билет и едноседмичен престой в Прованс.
Останалите награди са книги, които ще бъдат раздадени на финалистите на церемония във Френския институт в България. В зависимост от възможностите на организаторите гимназиите, чиито ученици са сред финалистите, ще получат вече употребявани издания, които да включат в библиотечните си фондове. Поемите на финалистите ще бъдат публикувани в тримесечния бюлетин « REFLETS », както и на интернет страницата на асоциацията.
 
Член 5
Темата,избрана за 10-то издание на конкурса, е “УСМИВКА”. С цел да се предотвратят объркванията, кандидатите не трябва да озаглавяват поемите си с темата на конкурса “УСМИВКА”.
 
 

 

 

Copyright (c) 2010 www.france-bulgarie.org. All rights reserved. Created by www.calixy.fr. Design by Free CSS Templates. Powered by Drupal.